Yumuşama Dönemi Nedir Özet ?

umudumvar

Global Mod
Global Mod
Yumusama Donemi, herhangi bir devletin, ulusal guvenlik veya stratejik araclarn kullanarak arz-talep dengesindeki degisiklikleri dengelerken, siyasi ve ekonomik catsmalar onlemek icin, diplomatik ve ekonomik cabalarn bir araya getirilmesi olarak tanmlanr. Yumusama Donemi, bir devletin, catsmalarn onlenmesi ve iliskilerin gelismesi icin ds politikalarnn, baska devletlerle iliskilerinin ve arz-talep dengelerinin, daha etkili ve guvenli hale getirilmesi icin guclu ds politikalar gelistirmesinin bir parcasdr.

Yumusama Doneminin Amac

Yumusama Donemi, devletler arasndaki catsmalarn onlenmesi ve diplomatik iliskilerin gelismesi icin guclu bir caba gerektiren bir arabuluculuk aracdr. Yumusama Donemi, devletlerin, catsmalar onlemek ve devletler aras iliskileri gelistirmek icin arabulucu aracna ihtiyac duyduklar durumlarda kullanlabilir. Yumusama Donemi, catsmalara yol acabilecek ekonomik ve siyasi catsmalar onlemek, devletlerin arasndaki iliskilerin gelistirilmesi, arz-talep dengelerinin duzenlenmesi ve devletlerin arasndaki catsmalarn onlenmesi icin guclu bir arabuluculuk aracdr.

Yumusama Doneminin Onemi

Yumusama Donemi, devletler arasndaki catsmalarn onlenmesi icin oldukca onemlidir. Yumusama Donemi, devletler arasndaki catsmalarn onlenmesi ve devletler aras diplomatik iliskilerin gelistirilmesi icin guclu bir caba gerektirir. Yumusama Donemi, devletler arasndaki catsmalarn onlenmesi ve arz-talep dengelerindeki degisikliklerin denetlenmesinde kullanlan bir arabuluculuk aracdr. Yumusama Donemi, devletler arasndaki iliskilerin gelistirilmesi ve arz-talep dengelerinin duzenlenmesi icin onemli bir arabuluculuk arac olarak kabul edilir.
 
Üst