2011 yılında memur olan kişi, 15 hizmet yılını tamamlarsa emekli olabilir mi?

Adanali

Member
Soru : Merhaba 21.03.2011 tarihinde memuriyete başladım. 15 yıl hizmet müddetini doldurduğumda emekli olabilir miyim?

Detaylar/Değerlendirmeler:

5510 a tabi memurların 15 tam yıl hizmetleri üzerinden isteklerine bakılırsa emekli aylığı bağlanma koşulları nelerdir?

2008 yılı Ekim ayından daha sonra birinci sefer çalışmaya başlayan memurlarda
15 yıl hizmet (5400 gün) üzerinden emekli olma kurallarında 5510 sayılı Kanun Husus 28 kararı uygulanmaktadır. Bu husus kararında belirlenmiş olan emeklilik yaş hadlerine 65 yaşını geçmemek üzere üç yıl eklenmek ve isimlerine en az 5400 gün SGK primleri ödenmiş olmak kaidesiyle yaşlılık aylığından yararlanma hususu da bulunmaktadır.

Bu durumda, 15 yıl hizmet üzerinden emekliliği kazanacak olan bayan ve erkek memurların durumları şöyle olmaktadır.


Kadın memur

Erkek Memur

5400 gün hizmet mühletini dolduracağı tarih aralığı

Emeklilik Yaşı

Emeklilik Yaşı

SGK primleri ödenmiş hizmet toplamı

01.05.2008 – 31.12.2035

61

63

15 yıl (En az 5400 gün)

01.01.2036 – 31.12.2037

62

64

15 yıl (En az 5400 gün)

01.01.2038 – 31.12.2039

63

65

15 yıl (En az 5400 gün)

01.01.2040 – 31.12.2041

64

65

15 yıl (En az 5400 gün)

01.01.2042 – 31.12.2043

65

65

15 yıl (En az 5400 gün)

01.01.2044 – 31.12.2045

65

65

15 yıl (En az 5400 gün)

01.01.2046 – 31/12/2047

65

65

15 yıl (En az 5400 gün)

01.01.2048 den daha sonra

65

65

15 yıl (En az 5400 gün)

Ayrıca, 15 tam hizmetleri olanların erken yaşlanma niçiniyle emeklilikleri nasıl olmaktadır?

5510 sayılı Kanunun 28 inci hususunda; “
55 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen sigortalılar, yaş haricindeki öbür kuralları taşımaları halinde yaşlılık aylığından yararlanırlar.” kararına yer verilmiştir.

5510 sayılı Kanun’a tabi memurlar için erken yaşlanma niçiniyle emeklilik hakları da bulunmaktadır. Erken yaşlanma, yani yapmış oldukları nazaranvler niçiniyle daha erken bünyesel zayıflığa uğrama, çalışma gücünün azalması vb. üzere durumlar olmaktadır ve erken yaşlanmanın tespiti Toplumsal Güvenlik Kurumu Sıhhat Kurulunca yapılmaktadır.

Bunun için kesinlikle 55 yaşını doldurmaları gerekir. Bu durumda olanlardan bayan ve erkek için bir daha en az 15 yıl (5400 gün) hizmetlerinin olması gerekmektedir.

15 tam hizmetleri olanların yaş haddi niçiniyle emeklilik nasıldır?

Yapmış oldukları misyonların azami çalışma mühletinin belirlendiği, yani azami çalışılabilecek olan yaş hadlerinin belirlendiği bakılırsavlerde bulunanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanların, 5434 sayılı Kanun Husus 40 kararı uyarınca mecburî olarak bakılırsavleriyle ilişiklerinin kesilmesi durumunda bu şahıslara emekli aylığı bağlanması için kesinlikle hizmetlerinin en az 5400 gün (15 yıl) olması gerekmektedir.

5510 sayılı Kanunun 44 üncü unsurunda; “Bu Kanun kararlarının uygulanmasında bu Kanunun 4 üncü unsurunun birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan kimi kamu gorevlilerine yaşlılık aylığı bağlanmasına ait aşağıdaki kararlar uygulanır:

a) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı unsuru yeterince yaş haddinden emekliye ayrılanlara 5400 gün prim ödeme gün sayısı olması halinde,. yaşlılık aylığı bağlanır.” hükmüne yer verilmiştir.

5510 sayılı Kanunda 61 yaşın yahut 65 yaşın dolumu + en az 15 tam hizmetleri olduğunda emekli aylığı bağlanması hakkı olmakla bir arada, ayrıca 15 tam hizmetlerinin tamamlanma vaktine nazaran emeklilik yaşları artırılmaktadır.

Yani, üstte tabloda gösterdiğimiz biçimde 15 hizmet yılının tamamlanma tarihine bakılırsa emeklilik yaşları 65 yaşın dolumunu geçmemek üzere değişmektedir.


Sonuç bağlamında kıymetlendirmemiz: 21.03.2011 tarihinde memur olduğunuzu belirtmeniz niçiniyle, 15 hizmet yılınızı fakat 21.03.2026 (15/04/2026) tarihinde tamamlayacağınızdan bu tarihte geçerli olan emeklilik yaş haddi 63 yaş haddi olup, fakat 63 yaşınızı doldurduğunuzda en az 15 tam hizmet yılınız temel alınarak emekli olabileceğinizi, yalnızca 15 hizmet yılınızı tamamlamış olmanız niçiniyle emekli olamayacağınızı, değerlendirmekteyiz.

Yani tek başına 15 hizmet yılı üzerinden emeklilik mümkün olmamakta, hem hizmet + tıpkı vakitte yaş kuralı yerine getirildiğinde emekli aylığı bağlanabilmektedir.
 
Üst